skip to Main Content

Skupinová supervize

Skupinová supervize je služba pro týmy a skupiny profesionálů, kteří se touto formou chtějí dále profesně a osobně rozvíjet. Supervize představuje důležitou oblast profesního růstu a v poslední době roste poptávka po skupinové supervizi nejen v pomáhajících profesích, ale i pracovních týmech, organizacích a managementu.

Supervize poskytuje bezpečnou a obohacující zkušenost. Supervizor na sebe bere roli průvodce, který pomáhá jedinci, týmu, skupině či organizaci vnímat a reflektovat vlastní práci a vztahy, učit se ze zkušeností kolegů, nalézat nová řešení, lepší porozumění, kreativní myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování. Je prokázáno, že prosřednictvím dominového efektu může být dobrá supervize prospěšná nejen těm, kteří se jí účastní, ale i zprosředkovaně jejich klientům, žákům, zaměstnancům.