skip to Main Content

Workshops

We are offering workshops to tailor Your needs – our specialization is management and team development

Currently, these workshops are the most popular:

– How to be a good manager or leader.
– Great achieving teams and how to keep their momentum.
– Team culture and team building.
– How to make a change without a negative effect.
– Feedback.
– Cultural competence.
– Manager and stress.
– Stress management.
– Supervision and goal achievement.
– Genograms and chronology for supporting professions.
– Ecomaps and cultural maps for supporting professions.

Ekomapy a kulturogramy pro pomáhající profese

Ekomapy a kulturogramy pro pomáhající profese.

Genogramy a chronologie pro pomáhající profese

Supervize a hodnocení výkonnosti

Jak provést tým změnou bez negativního dopadu

Manager a stres

Další z úspěšných workshopů, který pomáhá managerům bojovat se stresem v zaměstnání.

Stres management

Workshop který je navržen nejen pro vrcholový management, ale pro všechny, kdo jsou vystaveni stresu v zaměstnání.

Jak dosáhnout vysoké efektivity?

Cílem workshopu je dosáhnout vyšší osobní motivace a efektivity účastníků pomocí systemického pochopení vlastní role v organizaci. Identifikací svých silných stránek a slabin a nalezení řešení, které lze aplikovat v dennodenní praxi. Workshop trvá 3 dny s následným individuálním koučinkem…

Kulturní kompetence

Workshop Kulturní Kompetence se zaměřuje na rozvoj Vaší osobní a profesionální kulturní kompetence a poskytne Vám příležitost zdokonalit Vaše interakční a komunikační dovednosti ve všech situacích. Kurz Vám poskytne ohodnocení Vašich současných schopností, krátké seznámení se s teorií interkulturní kompetence…

Zpětná vazba

Vám a Vašemu týmu pomůže pomocí systemického a zážitkového přístupu se zamyslet nad tím jak zlepšit Váš přístup ke klientům. Také se tím pomůže ostatním v týmu a zdokonalí se komunikační dovednosti. Účastníci kurzu si vyzkouší různé techniky včetně sebereflexní…

Kultura týmu a jak na team building

Kurz je zaměřen na týmové procesy a jejich dynamiku a jak ji využít ve váš prospěch ke zlepšení vztahů. Team Day je většinou přízpůsoben organizaci a tudíž doporučuji individuální konzultaci, která je zdarma. Většina workshopů je jednodenních, ale lze je…